Mühendislik Sigortası

İnşaat All Risks Sigortası

İnşaat All Risks Sigorta Poliçesi; en basit tek katlı inşaattan en kapsamlı köprü, tünel, baraj gibi her türlü projeyi daha ilk andan anahtar teslimi aşamasına kadar teminat altına almaktadır.

Konusu:

 • En basit inşaatlar (Tek katlı yapılar, çevre düzenlemesi)
 • Tadilat inşaatları (Boya, tesisat değişimi)
 • Köprüler
 • Tüneller
 • Barajlar
 • Yollar
 • Limanlar, dalgakıranlar
 • Silolar ve tanklar
 • Boru hatları
 • Enerji santralleri
 • Komple tesis inşaatı

Teminat Kapsamı:

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel, seylap
 • Fırtına
 • Deprem
 • Don
 • Toprak kayması, toprak çökmesi
 • Araç çarpması
 • Uçak parçası düşmesi
 • Hırsızlık

ve buna benzer ani ve beklenmedik olaylar

Ek Teminatlar:

 • Geçici Tesisler ve Yardımcı Yapılar
 • İnşaatın Yapımında Kullanılan Makine-Alet ve Teçhizat
 • Mevcut mülkler
 • Enkaz Kaldırma Teminatı
 • Hasarın gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık Ve Halk Hareketleri / Terör, Sabotaj Teminatı
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı
 • Çapraz Sorumluluk
 • Bakım Teminatı

Montaj All Risks Sigortası

Montaj All Risks Sigorta Poliçesi;

 • Tüm makine ve tesisat,
 • Muhtelif silo ve tanklar
 • Boru hatları
 • Soğuk hava depoları
 • Enerji santralleri
 • Trafoların

montajı için bir alanda beklemesinden bu montajın nakli ve montajı gerçekleşmiş işin denenmesi sırasında önceden kestirilemeyen ani bir şekilde ortaya çıkan risklere karşı güvence sağlar.

Teminat Kapsamı:

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel, seylap
 • Fırtına
 • Deprem
 • Don
 • Toprak kayması, toprak çökmesi
 • Araç çarpması
 • Uçak parçası düşmesi
 • Hırsızlık

Ve buna benzer ani ve beklenmedik olaylar

Ek Teminatlar:

 • Geçici İnşaat Barakaları ve Yardımcı Yapılar
 • Montajın Yapımında Kullanılan Makine-Alet ve Teçhizat
 • Mevcut mülkler
 • Enkaz Kaldırma Teminatı
 • Hasarın gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık Ve Halk Hareketleri / Terör, Sabotaj Teminatı
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı
 • Çapraz Sorumluluk
 • Yeni makine tesisat için deneme süresi

Makine Kırılması Sigortası

 • Trafo, jeneratör,
 • Tekstil makineleri
 • Torna, freze, pres gibi demir işleme makineleri
 • Loader, greyder, vinçler gibi müteharrik makineler

gibi bir işyerinde bulunan ve deneme devresi bitmiş olan tüm makine ve tesisler ''Makine Kırılması Sigortası''nın konusunu oluşturmaktadır.

Teminat Kapsamı:

Sigorta konusu makine ve tesisatın; teminat müddeti içerisinde ve genel şartlarda yazılı istisnalar dışında,

 • Normal çalışır halde iken,
 • Aynı işlerinde temizleme
 • Revizyon veya yer değiştirilmesi sırasında veya dururken,
  ani ve beklenmedik bir sebepten dolayı uğradığı maddi ziya ve zararların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Temin edilen rizikolar:

 • İşletme kazaları
 • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olması,
 • Yağlama kusurları,
 • Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkileri,
 • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi,
 • Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalar,
 • Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığı,
 • Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğuma,
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlar,
 • Fırtına ve kasırga, don veya çözülen buz parçalarının yürümesi,
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı,
 • İstisna edilmeyen diğer haller.

Ancak, matkap, makas, bıçak, testere, çelik veya madeni kalemler veya kesici alet ve edevat, matris ve kalıplar, haddehanelerdeki sıcak hadde valsleri, şablon, modeller, resim ruloları, öğütücü, kırıcı, karıştırıcılar, elek ve kalburlar, halat, zincir, transport bantları ve kayışları gibi değiştirilebilir parçalar ile belirli sürelerde değiştirilmesi veya yenilenmesi mutad olan kömür fırçası ve lamba gibi parçalar ( elektriki izolasyon maddeleri ile izolasyon yağları dışında) temin edilemez.

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik cihaz sigortaları ile bilgisayarlardan tıbbi cihazlara, telefon sistemlerinden radyo televizyon stüdyolarına kadar her çeşit elektronik cihaza teminat vermektedir.

 • Bir işyerinde bulunan ve deneme devresi geçirmiş tüm elektronik cihazlar
 • Bilgisayarlar
 • Haberleşme sistemleri
 • Tıbbi cihazlar
 • Grafik endüstri cihazları
 • Radyo ve TV stüdyoları
 • Ölçme, kontrol cihazları

Teminat Kapsamı:

Sigorta konusu elektronik cihazların; teminat müddeti içerisinde ve genel şartlarda yazılı istisnalar dışında,

 • Normal çalışır halde iken,
 • Aynı işyerinde temizleme
 • Bakım
 • Revizyon veya yer değiştirilmesi sırasında veya dururken,

ani ve beklenmedik bir sebepten dolayı uğradığı maddi ziya ve zararların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Temin edilen rizikolar;

 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı,
 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs,
 • Hatalı dizayn ve malzeme,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri,
 • Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyeleri,
 • Kavrulma, kararma, duman ve is,
 • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetler,
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarları,
 • İstisna edilmeyen diğer haller.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ