Zorunlu Deprem Sigortası

Dask, 18.05.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6305 sayılı "Afet Sigortaları Kanunu" gereğince 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Dask-Zorunlu Deprem sigortasına tabidir. Dask Zorunlu Deprem poliçesi depremin, deprem sonucu yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının teminat altındaki binalarda neden olacağı hasarlara karşı güvence sağlar. Teminatı Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından karşılanan Dask Zorunlu Deprem poliçenizi dilediğiniz Orient Sigorta acentesinden yaptırabilirsiniz. Dask Zorunlu Deprempoliçesinin süresi 1 yıldır ve her yılın sonunda yenilenmesi gerekir. Süresi biten DASK poliçenizi yenilediğinizde %20 indirim kazanırsınız. DASK Zorunlu Deprem poliçeniz olmadan hiçbir tapu, elektrik, su aboneliği işlemi yaptıramazsınız.

Kapsam Dışında Kalan Binalar
Aşağıdaki sayılan binalar bu sigortanın kapsamı dışındadır.

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılıKamu KonutlarıKanununa tâbi olan veya kamu hizmet binasıolarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, Köy nüfusuna kayıtlıve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanlarıve civarında ve mezralarda yapılan binalar, Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemişbinalar, Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar, Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

Teminat Dışında Kalan Haller
Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır.

Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar, Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, Manevi tazminat talepleri, Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar, Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ