Trafik Sigortası

Tüm araç sahipleri tarafından yaptırılması zorunlu olan Trafik Sigortası, hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen teminat limitlerine kadar güvence altına alan zorunlu bir poliçedir. 

Zorunlu Trafik Sigortası; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre sigortalanan aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin yaşam kaybına veya yaralanmasına ya da zarara uğramasına sebebiyet verecek kazalarda işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. 

Zorunlu Trafik Sigortası 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenen ve trafiğe çıkan tüm araçlar için zorunludur. Zorunlu Trafik Sigortası olmayan ya da süresi sona ermiş araçlar görüldükleri yerde trafiğe çıkması engellenecek şekilde işlem yapılır. Her araç sahibi Zorunlu Trafik Sigortası’nı yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden poliçesini yeniletmekten sorumludur. 

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ