Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

Gulf Sigorta tarafından Sorumluluk Sigortaları kategorisinde sunulan Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası, poliçenin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelen bir olay neticesinde üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar oluşması sebebiyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp taleplerine karşı sigortalıyı korur.

Gulf Sigorta Farkı ve Sunulan Ayrıcalıklar

Gulf Sigorta’nın teminat kapsamına giren tek bir olayda yüksek tazminat ödeme gücü vardır. Tüm dünyada yayılmış geniş hizmet ağı sayesinde tazminata konu olacak olayın yeri, niteliği, miktarı ve zamanı ne olursa olsun, anında ve yerinde, uzman kişilerce müdahale edilerek, Sigortalı’nın olayın kendi ülkesi dışında meydana gelmiş olması sebebi ile karşılaşabileceği güçlüklerin en aza indirilmesi sağlanır. Gulf Sigorta ABD ve Kanada da dahil, hasar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin yerel mahkemelerinin kararları sonucu çıkacak tazminatı ödeyecek şekilde geniş kapsamlı poliçeler düzenleyebilmekte, oluşabilecek mahkeme masraflarını karşılayabilmektedir. Ayrıca Sigortalı’nın doğrudan ve dolaylı olarak ihracat yaptığı ülkelerde, ilgili ülke kanunları ile uyumlu lokal poliçe düzenleyebilmektedir.

Hangi Sektörler ve Firmalar İçin Uygundur?

 • Küçük, orta, büyük ölçekli işletmeler

 • Endüstriyel ve ticari kuruluşlar

 • Oteller

 • İnşaat sanayi

 • İhracatçılar

 • Güç sistemleri

 • Yurtdışında taahhütlük hizmeti veren Türk girişimciler

 • Üretim (makine, metal, elektrik-elektronik, plastik, tekstil, otomotiv, bilgi teknolojileri)

 • İletişim hizmetleri

 • Yiyecek-içecek sektörü

 • Danışmanlık firmaları

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ