İşveren Sorumluluk Sigortası

Gulf Sigorta tarafından Sorumluluk Sigortaları kategorisinde sunulan İşveren Sorumluluk Sigortası ile işyerinde yaşanabilecek iş kazaları neticesinde işverenin  yasal sorumluluk gereği işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Güvenlik Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

Gulf Sigorta Farkı ve Sunulan Ayrıcalıklar

Gulf Sigorta’nın teminat kapsamına giren tek bir olayda yüksek tazminat ödeme gücü vardır. Tüm dünyada yayılmış geniş hizmet ağı sayesinde tazminata konu olacak olayın yeri, niteliği, miktarı ve zamanı ne olursa olsun, anında ve yerinde, uzman kişilerce müdahale edilerek, Sigortalı’nın olayın kendi ülkesi dışında meydana gelmiş olması sebebi ile karşılaşabileceği güçlüklerin en aza indirilmesi sağlanır. Gulf Sigorta ABD ve Kanada da dahil, hasar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin yerel mahkemelerinin kararları sonucu çıkacak tazminatı ödeyecek şekilde geniş kapsamlı poliçeler düzenleyebilmekte, oluşabilecek mahkeme masraflarını karşılayabilmektedir. Ayrıca Sigortalı’nın doğrudan ve dolaylı olarak ihracat yaptığı ülkelerde, ilgili ülke kanunları ile uyumlu lokal poliçenin düzenleyebilmektedir.

Teminat Kapsamı

Yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarları da bu poliçe kapsamındadır. 

Aşağıdaki teminatlar ek olarak sigorta kapsamına  dahil edilebilir. 

  • İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları

  • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları

  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları

  • Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri

  • Manevi tazminat talepleri

Hangi Sektörler ve Firmalar İçin Uygundur?

  • Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler

  • Endüstriyel ve ticari kuruluşlar

  • Oteller

  • İnşaat sanayi

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ