Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve yönetim vasfı bulunan tüm çalışanlar için tasarlanan Yönetici Sorumluluk Sigortası, bu kişilerin yönetim görevlerini icra ederlerken yaptıkları hatalar sebebiyle kendilerinden talep edilecek tazminatlar için teminat sağlar.

Kimler bu teminattan faydalanabilir?

Yerel ya da uluslararası ayırt etmeksizin her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, vakıflar, dernekler, diğer üyelik gerektiren kuruluşlar ve kurumlar, borsada işlem gören şirketler ve ortaklılar için teminat verilmektedir.

Teminat Kapsamı

 • Hissedarlar, ortaklar

 • İlgili resmi kurumlar, devlet kurumları

 • Alacaklılar

 • Rakip Firmalar

 • Müşteriler

 • Şirketin iş yaptığı diğer firmalar

 • Şirket Çalışanları

 • Tasfiye Memurları

 • Şirket

 • Yabancı yatırımcılar

 • İdari ve resmi kuruluşlar tarafından yapılan soruşturmalar

 • Tedarikçiler

 • Kreditörler

tarafından talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarı, resmi kurumlarca yöneticilere kesilen idari para cezaları ve dava sebebiyle doğan savunma masrafları teminat altına alınmaktadır.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ