Kanser Sigortası

Gulf Sigorta, günümüzde tedavisi olan fakat hastane masraflarının yüksekliği ve kısıtlı tedavi imkânları nedeniyle hastaları maddi ve manevi olarak zor durumda bırakabilen kansere karşı özel olarak hazırladığı Kanser Sigorta Paketi ile çağımızın en önemli hastalığına karşı koruma sağlamaktadır.

Avantajlı Fiyatlarla Kaygıdan Uzak Süreç

Gulf Sigorta Kanser Sigortası, teşhis konulduğunda yapılan toplu nakit ödeme, maddi ihtiyaçların üstesinden kolaylıkla gelinmesine ve böylece çok daha rahat koşullarda tedavi görülmesine yardımcı olur. Üstelik bu sigortaya Gulf Sigorta'nın uygun fiyatları dâhilinde bütçe zorlamadan sahip olmak mümkün. 
 
Poliçe; prostat, meme, kolon, akciğer, mide, gırtlak kanseri gibi sigorta kapsamındaki bir kanser nedeniyle (cilt kanseri hariç) tanılanması halinde sigortalıya, poliçede yazılı miktara kadar tazminat ödenir.

Poliçe aynı zamanda sigortalının, belirtileri önceden var olmamak koşuluyla, aynı nedenle hastanede yatarak tedavi görmesi halinde ise gündelik tazminat ödemeyi, poliçe limit, genel ve özel şartları dâhilinde taahhüt eder. Böylece sıkıntılı tedavi sürecinde Gulf Sigorta sigortalılarını maddi kaygılardan uzak tutarak, kaliteli hizmet alabilmeleri için gerekli maddi desteği ve korumayı sağlamaktadır.

İkinci Görüş Hizmeti

Yanlış bir teşhis ya da gereksiz bir tıbbi işlem bazen ölümcül sonuçlara yol açacak kadar tehlikeli olabilir. İkinci Görüş Hizmeti sayesinde bu tip durumlar önlenebildiği gibi, kritik öneme sahip zamanlarda sağlanacak alternatif bir görüş size manevi huzur da sağlayacaktır. Yanlış teşhis sizin için hiçbir zaman bir ihtimal olmamalıdır.

Gulf Sigorta'nın poliçenize otomatik olarak eklediği "İkinci Görüş" hizmeti ile bu ihtimali ortada kaldırmaktadır. Bu hizmet sayesinde dünyaca bilinen uzmanlardan ikinci görüş talep edilebilmektedir.

İkinci görüş hizmeti almak için yapılması gereken tek şey, İkinci Görüş Türkiye Ofisi ile temasa geçmektir. Üstelik poliçe kapsamında olan hastalıklar için hizmetle ilgili hiçbir ücret ödemeden bu hizmetten yararlanılabilir.

İkinci Görüş'ün Tıbbi Direktörü kendisine ulaşan bulguları son teknoloji ürünü bilgisayar sistemi sayesinde uzmanlık alanlarına göre yurt dışında önde gelen hastanelere ulaştıracak ve birkaç gün içerisinde konunun uzmanları tarafından imzalanmış ikinci görüş raporu sigortalıya ulaştırılacaktır.

Kanser Sigortası Özel Şartları

Kanser, yeni anormal hücrelerin fokal otonom bir şekilde çoğalarak normal dokulara yayılması olarak tanımlanan bir hastalıktır. Bu hastalık, sabit dokuların veya kan sisteminden alınan preparatlann mikroskobik muayenesi ile pozitif olarak teşhis edilmelidir. Bu tür bir teşhis şüpheli tümör, doku veya numunenin histolojik, patalojik, sitolojik tanısından sonra tamamen, kabul görmüş habislik kriterlerine dayalı olacaktır ve kanser sigortalıda ilk kez teşhis edilecektir.

Klinik teşhis yani ön tanı bu standardı karşılamaz. Malign Melanom hariç, cilt kanseri, yayılmayan karsinom ve CIN lezyonu, hangi histolojik, patalojik, sitolojik dereceye veya kategoriye ait olursa olsun dâhil edilmeyecektir.

Sigorta süresi öncesinde varlığı veya belirti ve izleri tanılanmış olan iyi huylu dâhil tüm kitlelerin sigorta dönemi içerisinde aynı dokuda kanser olarak teşhis edilmesi halinde ilk defa kanser ile tanılansa dahi tazminat ödenmeyecektir.

Gündelik Hastane Teminatı

Sigortalı bu poliçe teminatı altında olan kanser hastalığından (cilt kanseri hariç) dolayı hastanede tedavi görürse, Gündelik Hastane Teminatı altında belirtilen gündelik tazminat, 1 günlük bir muafiyet uygulandıktan sonra kanser teşhis tarihinden itibaren 1 yıl içinde hastanede yattığı her gün başına poliçe teminat limiti dâhilinde ödenecektir.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ